Platten – 3 Schichtplatten, Massivholzplatten aus Fichte, OSB Platten
Home// Holzhandel// 3-Schichtplatten

3-Schichtplatten

3-Schichtplatten Fichte -Nordpan - Verleimung AW 100

3-Schichtplatten Fichte - Verleimung AW 100

3-Schichtplatten Fichte - formaldehydfrei- SWP/1 verleimt

3-Schichtplatten Fichte – Großformat - Verleimung AW 100

 

3-Schichtplatten Fichte – Vierseitig Nut & Feder umlaufend -

Verleimung AW 100