Platten – 3 Schichtplatten, Massivholzplatten aus Fichte, OSB Platten
Home// Holzhandel// OSB / Kerto Q / Steico LVL X

OSB-Platten

OSB 3 contifinish, EN 300, E1-100% formaldehydfreie Bindemittel

Kerto Q

Kerto Q einseitig geschliffen

Steico LVL X

Steico LVL X (Cross) Kiefer Furnierschichtholz